ابزار و راههای مبارزه با آفات گیاهی

ابزار و راههای مبارزه با آفات گیاهی

 

ابزار و راههای مبارزه با آفات گیاهی

روش ها و ابزار مقابله با آفات و بیماری های گیاهی

آمیتراز (میتاک )
گروه شیمیایی :دی أمیدین
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : این سم خاصیت خورندگی ندارد و نسبت به گرما مقاوم است . به نظر میرسد که اشعه ماورا بنفش , تاثیر اندکی بر پایداری ان داشته باشد در صورتی که امیتراز به مدت طولانی درشرایط مرطوب نگهداری شود به أرامی تجزیه خواهد شد .
ماندگاری در محیط زیست :امیتراز در خاک داری تهویه مناسب به سرعت تجزیه می شود . نیمه عمر ان یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا ماده تجزیه شود و غلظت ان به نصف غلظت اولیه برسد کمتر از یک روز است. تجزیه در خاکهای اسیدی سریعتراز خاکهای قلیایی و یا خنثی صورت می گیرد .
سمیت: LD50= 600-800 mg/kg امیتراز برای زنبور عسل تقریبا بی ضرر است .
موراد مصرف : امیتراز یک حشره کش و کنه کش است که برای کنترل کنه قرمز تار عنکبوتی , مینوز برگ و سپرداران به کارمیرود . این سم در پنبه علیه کرم غوزه پنبه , مگس سفید و کرمهای برگ خوار و در حیوانات برای کنترل ساس ,کنه ,شپش و دیگر افات حیوانی به کار برده می شود.
پادزهر: امیتراز پادزهر اختصاصی ندارد
اندو سولفان (تیودان- فن)
گروه شیمیایی :ارگانوکلره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : ماده تکنیکال زرد یا قهوه ای رنگ میباشد . این ترکیب در آب غیر محلول است ولی در حلال های الی حل می شود .
ماندگاری در محیط زیست :ماندگاری در محیط زیست: اندوسولفان در خاک نسبتا پایدار است و نیمه عمر آن ۵۰روز می باشد . این ماده به وسیله باکتریها و قارچها تجزیه می شود .اگر اندوسولفان جذب سطحی ذرات خاک شود به کندی درخاک جابه جا خواهد شد .
سمیت:LD50=80-110mg/kg برای زنبورهای عسل نسبتا سمی است و برای حشرات مفیدی از قبیل زنبورهای پارازیت , کفش دوزک و برخی از کنه ها تقریبا سمیت ندارد . این حشره کش برای انسان نسبتا خطرناک است.
موراد مصرف : اندوسولفان یک حشره کش و یک کنه کش است که برای گستره وسیعی از حشرات و کنه ها از جمله کرم غوزه پنبه , کرم برگ خوار پنبه , پسیل گلابی , لیسه سیب , شته و نیز افات سویا سمی است . از ان می توان به عنوان یک محافظ چوب هم استفاده کرد .اندوسولفان برای طیف وسیعی از محصولات زراعی از قبیل چای , قهوه, میوه جات و سبزیجات و همچنین برنج ,غلات , ذرت,سور گوم به کاربرده می شود .
پادزهر: فنو باربیتال
بوتاکلر ( ماچتی)
گروه شیمیایی :کلرواستانیلید
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :مایع کهربایی رنگ است . وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد gr/ml07/1 است . حلالیت در آب در ۲۴ درجه سانتیگراد ppm 23 می باشد .
ماندگاری در محیط زیست :دوره پایداری تقریبی در گیاهان یک الی سه هفته است .
سمیت:mg/kg2000 = LD50سمیت کمی برای انسان و دام دارد .
موراد مصرف :این سم یک علف کش انتخابی سیستمیک است که قبل از جوانه زنی اثر می کند . سنتز پروتئین ها را در در علفهای هرز کنترل می کند و به این ترتیب سبب تغییر شکل علف هرز می شود تا اینکه در نهایت گیاه از بین می رود . از این سم می توان در شالیزارها ،‌مناطق نهالکاری شده و گندم ، منداب ، پنبه ،‌کتان ،‌بادام زمینی و سبزیجات برای کنترل علفهای هرز یکساله برخی از علفهای هرز خانواده جگن و علفهای هرزبرگ پهن از قبیل علف شور استفاده کرد . خاک در زمان استفاده از این سم باید اشباع باشد . می توان این سم را به صورت گردپاشی مخلوط با خاک ، مخلوط با آب و غیره استفاده کرد

دلتا مترین ( دسیس )
گروه شیمیایی :پایر تروئید
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : اگر دلتا مترین در دمای ۴۰درجه سانتیگراد نگهداری شود تا شش مته تجزیه نخواهد شد . در برابر هوا و نور خورشید مقاوم است . در فلزات خاصیت خورندگی ندارد . در محیط های اسیدی بسیار مقاومتر از محیط های قلیایی است.
ماندگاری در محیط زیست :در خاک یک تادو هفته تجزیه می شود . بقایای دلتامترین حدودا ۱۰ روزپس از استفاده از روی گیاه مشاهده نمی شود . این سم خاصیت گیاه سوزی روی محصولات ندارد.
سمیت:LD50=135-5000mg/kg دلتا مترین برای زنبورهای عسل سمی میباشد.
موراد مصرف : دتا مترین حشره کشی تماسی – گوارشی است که برای کنترل حشرات مکنده سیب و گلابی , شب پره آلو, لارو اروسی فرم کلم , بید بقولات , شب پره
زمستانی ( سیب و خرما) , کرم دانه خوار سیب , شپشک آرد آلو , سپرداران, مینوز لکه گرد در ختان میوه ومگس سفید خیار گلخانه ای گوجه فرنگی , فلفل , گیاهان گلدانی و زینتی به کار می رود. این سم آفات بسیاری از محصولات زراعی را نیز کنترل می کند. تاثیر سریعی روی حشرات ناقل ویروسها دارد و به همین دلیل امید است که در آینده برای کنترل ناقلهای ویروسها به کار رود.
پادزهر: دیازپام یک پاد زهر واقعی نیست و تنها سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد

دیازینون (بازودین – دیاکاپ)
گروه شیمیایی :: ارگانو فسفره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : این سم به صورت روغن بدون رنگ است . حلالیت آن در دمای معمولی محیط ۴۰میلیگرم در لیتر می باشد . نسبت به نور خورشید مقاوم بوده و در محیطهای اسیدی و قلیایی ناپایدار است تنها درزمانیکه هوا آرام باشد ( سرعت باد کمتر از km/h10)میتوان گرد پاشی کرد.
ماندگاری در محیط زیست : بقایای ذیازینون ممکن است حداکثر تایکماه در محیط باقی بماند . در صورتیکه این سم در معرض هوا قرار بگیر طی حدود ۱۰روز تجزیه خواهد شد. اما در سایه اندازها بیش از سه هقته باقی خواهد ماند .
سمیت:سمیت: LD50=300-400mg/kg دیازینون برای پرندگان وزنبورهای عسل بسیار سمی است و برای ماهی ها تا حدی سمی میباشد . سمیت آن رااز راه جلد برای انسان و دام کمتر است ولی از راه تنفس خطر مسمومیت آن بیشتر می باشد لذا در موقع سمپاشی باید ماسک مخصوص به کاربرد.
موراد مصرف : دیازینون یک حشره کش تماسی بسیار موثر که برای کنترل تقریبا هر نوع حشره ای به کار می رود . کاربردد اصلی آن در برنج , درختان میوه , تاکستان ,’ نیشکر, ذرت , پنبه , توتون, و سیب زمینی است . می توان از آن علیه جور پایان, هزارپایان , کرم پیاز, ساس گندم, گوش خیزک , لارو اروسی فرم, وسک کلرادوی سیب زمینی, کک نباتی , مگس میوه , کرم سیب, کرم ساقه خوار برنج , شته , زنجره برگ, تریپس, کنه, شپشک آرد آلود, پروانه , شب پره زمستانی و یا هر آفت باغی دیگر استفاده کرد. در منازل می توان ازآن برای کنترل مورچه , سوسک فرش , بید گوش خیزک , سوسری و آبدوزدک استفاده کرد.
پادزهر: : آتروپین,توگزوگونین

فنیتروتیون ( سومیتیون )
گروه شیمیایی :ارگانو فسفره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :ماده خالص یک مایع قهوهای مایل به زرد است که بوی نامطبوعی دارد.حلالیت آن درآب در۲۰ درجه سانتیگراد ۳۰میلی گرم درلیتر ودر۳۰درجه سانتیگراد ۱۴ میلیگرم درلیتر می باشد.درصورتی که فنیتروتیون دردمای بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شودبه مدت ۲سال باقی خواهد ماند.این سم باآفت کشهای خنثا دیگر سازگاری دارد.
ماندگاری در محیط زیست :فنیتروتیون در خاک به سرعت نجریه میس شود و همچنین زمانیکه روی گیاه پاشیده می شود سریعا به داخل گیاه نفوذ کرده (بیش از ۵۰درصد در مدت ۲۴ ساعت ) و تجزیه می شود.
سمیت:LD=250mg/kg
این ترکیب برای زنبورهای عسل سمی است و زمانی که زنبورها درتماس مستقیم با این سم قرار گیرند و ا با بقایای خشک شده آن تماس پیدا کنند صدمه می بینند.
موراد مصرف :فنیتروتیون یک حشره کش تماسی ویک کنه کش انتخابی است که ویژگی تخم کشی اندکی تیز دارد . این سم بر طیف گسترده ای از آفات جونده و مکنده نفوذی ( مینوز برگ قهوه ای کرم ساقه خوار برنج ملخ سن گندم شپشک آرد آلود سوسک غلات سر خرطومی غلات ) در غلات پنبه باغات میوه برنج سبزیجات و جنگلها موثراست از این سم می توان در مزارع و در برنامه های بهداشت همگانی به منظور از بین بردن مگس پشه و سوسک استفاده کرد حشرات مزاحم نیز موثراست .
m pam-m2و pam-ci پادزهر: آتروپین; تو گوزو گونین فوزالن

فنتیون ( لبایسید – بایسید )
گروه شیمیایی :ارگانو فسفره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :ماده تکنیکال یک مایع زرد یا قهوه ای روغنی است که بوی سیر ملایمی دارد و با مواد بسیار قلیایی دیگر سازگار نمی باشد . فنتیون در دما و فشار معمولی پایدار است , اما در صورتیکه در معرض دما وشعله قرار بگیرد احتمال آتش سوزی وجود دارد. این سم باید در بطذریهای اصلی و پلمپ شده و در یک محل خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود.
ماندگاری در محیط زیست :فنتیون به شدت جذب ذرات خاک می شود وبنابراین به احتمال زیاد همراه با آبهایی که در خاک نفوذ می کنند حرکت نکرده و آبشویی نمی شود . بقایای فنتیون تقریبا ۴ تا ۶ هفته در خاک باقی می ماند. این ماده نباید به دریاچه ها , روان آبها و برکه ها راه پیدا کند نباید از آن در جائیکه احتمال ایجاد روان آب وجود دارد , استفاده کرد . باید دقت کرد تا در نتیجه شستشوی ابزارهای مورد استفاده در سمپاشی و یا دور ریختن فاضلاب مربوطه آبها آلوده نشوند.
سمیت:LD50=180-298mg/kg این ماده برای محیط زیست خطرناک است و در مورد پرندگان و ماهیها باید توجه خاصی مبذول شود.
موراد مصرف :فنتیون یک حشره کش تماسی – گوارشی با اثرات نفوذی پایدار است که علیه بسیار ی از آفات مکنده , گزنده , خصوصامگس میوه, کرمهای ساقه بر, پشه وسن غلات بکار برده می شود . در پشه ها هم برای اشکال نابالغ ( لارو ) و هم برای اشکال بالغ سمی است. در نیشکر , برنج , ذرت علو فه ای , چغندر , میوه های هسته دار و دانه دار , مرکبات , پسته و پنبه قبل از برداشت حداکثر تا دو کیلو گرم در هکتار استفاده می شود. در زیتون , قهوه , کاکائو , سیزیجات , تاک و ذرت نیز حداکثر به مقدار یک کیلو گرم در هکتار استفاده می شود.
۲pam2, آتروپین به همراه pamپادزهر: سولفات آترو پین ,

کلرپیریفوس ( دورسبان)
گروه شیمیایی :ارگانو فسفره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :ماده تکنیکال یک جامد کریستالی کهربایی رنگ تا سفید است که بوی ملایم گوگرد دارد ،‌حلالیت در مایعات در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۲mg/lit .
ماندگاری در محیط زیست :کلرپریفوس در محیط زیست ناپایدار است در خاک نسبتاً پایدار بوده و معمولاً بین ۱۲۰-۶۰ روز است و بر حسب نوع خاک و اقلیم و شرایط دیگر ممکن است تغییر کند بقایای آن تقریباً ۱۴-۱۰ روز بر سطح گیاه باقی می ماند .
سمیت: LD50 =135-165mg/kg
موراد مصرف :یک حشره کش ـ کنه کش تماسی ـ گوارشی و تدخینی است که دامنه مصرف گسترده ای دارد .
کلرپریفوس برای کنترل کرم شب پره زمستانه کرم ریشه ذرت ، شپشک توت ، سپردار بنفش مرکبات ، مینوز برگ سویا ،‌کرم توقه بر ، چغندر قند ، لارو سوسک ، کک نباتی ، مگس ، موریانه ، مورچه آتشین و شپش بکار و سبزیجات و همچنین در چمنزارها و گیاهان زینتی مورد استفاده قرار میگیرد . کلرپریفوس بطور مستقیم بر روی گوسفندان بوقلمون ها و برای ضد عفونی اسطبل لانه سگها ، منازل ، ساختمانهای موجود ، در مزارع و مغازه ها بکار می رود
پادزهر: اتروپین بهمراه اکسیم

پروپارژیت ( امایت )
گروه شیمیایی :ارگانو سولفاتها
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : پروپارژیت یک مایع قهوه ای و چسبناک است . حلالیت آن در محصول و محل کشت محصول دارد . آب mg/lit93/1 و در استون هگزان و متیل الکل بیش از g/lit200 است . این سم در اغلب حلالهای آلی حل می شود .
ماندگاری در محیط زیست :نیمه عمر تجزیه پروپارژیت بستگی شدیدی به نوع محصول زراعی میزان محصول و محل کشت محصول دارد .
سمیت: LD50 = 2200 mg/kg
موراد مصرف :پروپارژیت برای پستانداران سمیت متوسطی دارد ولی برای پرندگان ، زنبول عسل حشرات مفید و کنه های شکارگر در مزرعه خطری ندارد . موارد مصرف :‌
پروپارژیت برای کنترل بسیاری از کنه ها از جمله کنه قهوه ای بادام ، کنه قرمز ، مرکبات ، کنه زنگ مرکبات ، کنه شبدر ، کنه قرمز اروپایی ، کنه نقره ای هلو ، کنه عنکبوتی توت فرنگی ،‌کنه عنکبوتی دو نقطه ای و کنه شش نقطه ای بکار می رود.
از پروپارژیت در گیاهان ذیل استفاده می شود :‌
بادام ، سیب ، زردآلو ، آووکادو ، لوبیا ، هویج ( ضد عفونی بذر) مخروطیان ، شبدر ( ضد عفونی بذر ) ذرت ( زراعی شیرین ) پنبه ، انجیر ،‌انگور ،‌رازک ، لیمو ،‌نعنا ، گیاهان زینتی ، پرتقال ، هلو ، بادام زمینی ،‌گلابی ،‌خرما ، سیب زمینی ، آلو ،‌گل رز ، سورگوم ( ضد عفونی بذر ) توت فرنگی ، چغندر قند ، در محصولاتی مانند زردآلو ، گیلاس ، و مرکبات می توان بعد از برداشت و در فصل رویشی گیاه از این سم استفاده کرد .
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد

فن پرو پاترین ( دانیتول )
گروه شیمیایی :پایر تروئید
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :مایعی قهوه ای مایل به زرد است که بوی ملایمی دارد و به راحتی در حلالهای آلی معمولی حل می شود . حلالیت دراب در ۲۵ درجه سانتیگراد ۰/۳۳ppm است.
ماندگاری در محیط زیست : : فن پرو پاترین در phمحیط بین ( ۶تا۸ ) و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در برابر هیدرولیز مقاوم است . در خاکهای دارای تهویه تجزیه می شود. مطالعاتیکی که در زمینه آبشویی در پروفیل خاک انجام شده نشان می دهد که احتمالا فن پرو پاترین و بقایای آن در ببشتر خاکها آبشویی نمی شود.
سمیت:LD50= 66/7mg/kg فن پرو پاترین برای ماهیها و موجودات آبزی وبرای حیات وحش سمی می باشد و همچنین برای انسان و دام خطرناک است.
موراد مصرف : این ترکیب برای کنترل کنه های( دو نقطه ای , قرمز جنوبی , قرمز اروپایی ) شته های ( سیب و گل رز ) لارو چغندر قند , شپشک آرد آلود ( از جمله مراحل بلوغ شپشک آرد آلود مرکبات ), زنجره سیب زمینی , پوره سپرداران , سوسک ژاپنی , مینوز لکه ای برگ , کرم دانه خوار , کنه قرمز جنوبی کاج و سن به کار می رود.
پادزهر: دیازپام ( دیازپام یک پادزهر واقی نیست و تنها سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد)

روغن امولسیون شونده ( ولک )
گروه شیمیایی : هیدروکربن آلیفاتیک
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی : گاهی خصوصیت روغنها را بر حسب جرم مولکولی آنها بیان می کنند . روغنهای بسیار سبک خاصیت حشره کشی چندانی ندارند به عکس در صورتیکه از مولکولهای روغنی بسیار سنگین استفاده شود علاوه بر آفت ؛ گیاه میزبان هم صدمه خواهد دید . آن دسته از هیدروکربنها برای مبارزه با آفات روی گیاهان به کار گرفته می شوند که نقطه جوش آنها دقیقا کنترل شده و عمدتاً از هیدروکربنهای پارافینی تشکیل شده باشند . خلوص روغن از نظر وجود هیدروکربنهای غیر اشباع را با درجه سولفوناسیون نشان می دهند . اگر درجه سولفوناسیون روغن ۱۰۰ باشد یعنی صد در صد از هیدروکربنهای اشباع شده تشکیل شده است . بنابراین هر قدر درجه سولفوناسیون از ۱۰۰ کمتر باشد میزان هیدروکربنهای غیر اشباع بیشتر است . درجه سولفوناسیون در تعیین روغنها برای سمپاشی زمستانه و تابستانه موثر می باشد . مثلاً روغنهای با درجه سولفوناسیون ۸۵ تا ۹۵ برای سمپاشی تابستانه و روغنهای با درجه سولفوناسیون ۶۵ تا ۷۵ برای سمپاشی زمستانه مناسبند . روغنها را به صورت امولسیون فرموله می کنند . این امولسیون را تنها یا همراه با حشره کشهای دیگر رقیق کرده و مصرف می نمایند .
ماندگاری در محیط زیست : تجزیه زیستی روغنهای امولسیون شونده توسط میکروارگانیزمهای موجود در خاک صورت می گیرد . عواملی که می توانند بر سرعت تجزیه زیستی اثر بگذارند عبارتند از : شرایط محیطی از قبیل دما ؛ رطوبت ؛ بارندگی ؛ نوع خاک و میکروارگانیزمها .
سمیت : LD50 بیشتر از mg/kg4300
یکی از مزایای روغنها نسبت به حشره کشها کم خطر بودن آنها برای انسان است به طوریکه باقیمانده سم روی محصولات برای انسان خطرناک نمی باشد . روغنها سمیتی برای پرندگان و حشرات مفید ندارند ولی ماهیها و زنبورهای عسل تا حدی به این سم حساس هستند .
موارد مصرف : روغنها از طریق بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شوند . همچنین با انحلال قشر مومی جلد حشره باعث می شوند که حشره بوسیله نیروی کشش سطحی آب گرفتار آید . اینگونه خواص روغنها در روش مبارزه با لارو پشه با پهن کردن یک لایه نازک روغن روی سطح آب مورد استفاده قرار می گیرد .
روغنها را در دفع آفات در موارد زیر بکار می برند .
۱- برای سمپاشی تابستانی بر ضد شپشک آردآلود ؛ سپردارها و شته ها .
۲- برای سمپاشی زمستانی بر ضد شپشکهای گیاهی ؛ کنه های گیاهان ؛ تخم عده ای از حشرات و بعضی از لاروهای زمستانی .
۳- بر ضد انگلهای خارجی مانند کک ؛ شپش و کنه .
۴- به عنوان حامل و حلال حشره کشها .
۵- جهت مخلوط کردن با امولسیون بعضی از حشره کشها مانند ترکیبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره کشی آنها .
روغنها را به صورت امولسیون فرموله می کنند . این امولسیون را تنها یا همراه با حشره کشهای دیگر رقیق کرده و مصرف می نمایند . در این صورت روغن به صورت یک ورقه نازک پایدار روی سطح سمپاشی شده باقی می ماند . باید توجه داشت که میوه های هسته دار و نیز مرکبات تا اندازه ای نسبت به روغن حساسند . به طور کلی در مورد کاربرد روغنها باید احتیاطاتی را رعایت کرد که مهمترین آن عبارتند از :
‌۱- در بهار و تابستان باید قبل از سمپاشی با روغن درختان را آبیاری کرد .
۲- سه هفته قبل و بعد از سمپاشی با روغن از کاربرد گوگرد روی گیاه باید خودداری نمود .
۳- اگر روغن با سم همراه باشد باید احتیاطات مربوط به سم رعایت شود . فرمولاسیون : امولسیون ۸۰% و ۹۰% بدون آب

تری فلورالین (‌ترفلان)
گروه شیمیایی دی نیترو آنیلین : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :‌ماده تکنیکال تری فلورالین یک جامد کریستالی زرد ـ نارنجی و بدون بو است . خلوص تقریبی ماده تکنیکال ۹۶% است . تری فلورالین براحتی در آب حل نمی شود .
ماندگاری در محیط زیست پایداری تری فلورالین در خاک بسته به شرایط محیط متوسط تا زیاد است . توسط میکروارگانیزمهای خاک تجزیه می شود . ممکن است تری فلورالین که پس از استفاده در سطح خاک باقی مانده است بوسیله اشعه ماورای بنفش تجزیه شود و یا تثبیت گردد . این ترکیب در مقابل حرکت بهمراه آب مقاوم است و در خاک گرم و مرطوب قبل از ۱۲ ماه از بین می رود و پس از شش ماه و یکسال هشتاد تا نود درصد از فعالیت آن کاسته می شود .
سمیت :‌ LD50 > 5000 mg/kg
ممکن است تماس مداوم و طولانی مدت با تری فلورالین سبب التهاب و حساسیت شود . برای پرندگان و زنبورها تقریباً سمی نیست اما برای ماهیها و دیگر موجودات آبزی بسیار سمی است .
موارد مصرف :‌علف کش ، تری فلورالین قبل از کاشت و سبز شدن محصول کشاورزی علف هرز و یا هر دو استفاده می شود مهمترین کاربرد این علف کش در پنبه ، سویا و یونجه و برای کنترل اغلب برگ باریکها و برگ پنها می باشد . در برخی گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ،‌سیب زمینی ، چغندر قند ، طالبی ،‌کدو و هندوانه در مرحله نشاء و یا گیاه کامل مورد استفاده قرار می گیرد . زیرا برای دانه سمیت دارد و دانه به آن حساس است . تری فلورالین روی بعضی از گیاهان چند ساله مثل پیچک و قیاق خوب اثر می کند .
پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد .
فرمولاسیون : مایع قابل حل در آب SL %41 w/w

تترادیفون ( تدیوم ) ـ وی ـ ۱۸ ، تدون)
گروه شیمیایی :دی فنیل ارگانوسولفوره
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :ماده تکنیکال آن بصورت کریستالهای جامد ، سفید و یا زرد بسیار روشن است . حلالیت در آب در ۲۰ درجه سانتیگراد و mg/lit08/0 . با اغلب حشره کشها و قارچ کشها سازگاری دارد و بخوبی در روغن حل می شود .
ماندگاری در محیط زیست :دوره پایداری تقریبی در گیاهان یک الی سه هفته است .
سمیت: ‌mg/kg14700LD50 >در پرندگان و ماهیها و حشرات مفید اثر منفی اندکی دارد و یا بدون زیان است . برای زنبورهای عسل تقریباً بی ضرر است .
موراد مصرف :از آن برای کنترل کنه های میوه ها ، سبزیجات ، محصولات زراعی و گیاهان زینتی استفاده می شود . تترادیفون بر تخم و مراحل نمف کنه ها مؤثر بوده و نیز کنه ماده را نازا می کند . این کنه کش سیستمیک نیست ولی خاصیت نفوذی خوبی دارد . بطوریکه می تواند کنه های هر دو سطح برگ را از بین ببرد . در کنه های تار عنکبوتی خاصیت تخم کشی و لاروکشی دارد . برای کنترل کنه ها در گونه های میوه دار ( از جمله مرکبات و آجیل ها ) سبزیجات ، پنبه ، رازک ، چای ، حبوبات و گیاهان زینتی بکار می رود ولی در خانواده کدوئیان باعث گیاه سوزی می شود .
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد